690 619 621

Home » Cennik

Cennik

cennik

Z   n a m i   n i e   s t r a c i s z !

Różnorodność podmiotów gospodarczych, ich form prawnych, ilość dokumentów do opracowania, złożoność zagadnień księgowych, nie pozwala ustalić uniwersalnego cennika, który mógłby zostać zastosowany dla każdego przedsiębiorstwa, bez zapoznania się ze specyfiką konkretnej firmy.

Ceny wykonywanych przez nas usług kompleksowych są elastyczne, pobieramy opłatę tylko za wykonane w danym miesiącu czynności, bez rozliczenia ryczałtowego. 

Ostateczna cena zależy od ilości wpisów dokonanych w ewidencjach i w każdym miesiącu może być różna. 

Do 10 wpisów miesięcznie obowiązuje stała cena

Ryczałt      79,00 + VAT             KPiR      99,00 + VAT               Księga Handlowa      299,00 + VAT

Przy 50 wpisach w ewidencji cena wyniesie

Ryczałt      169,00 + VAT            KPiR      219,00 + VAT            Księga Handlowa      619,00 + VAT

Przy 100 wpisach w ewidencji cena wyniesie

Ryczałt      259,00 + VAT            KPiR      349,00 + VAT            Księga Handlowa      969,00 + VAT

Przy 150 wpisach w ewidencji cena wyniesie

Ryczałt      379,00 + VAT            KPiR      469,00 + VAT            Księga Handlowa      1 294,00 + VAT

W pierwszym miesiącu współpracy każdy klient otrzyma 50% rabat

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą liczyć na dodatkową ulgę w formie

  • 50 % rabatu w pierwszym miesiącu
  • 25 % w drugim miesiącu współpracy

 Uwaga! W przypadku prowadzenia pełnej księgowości (księga handlowa) do wartości rocznej obsługi księgowej doliczyć należy opłatę za zamkniecie roku jak za ostatni  miesiąc roku obrachunkowego.

Jeden wpis to zaksięgowanie faktury, rachunku, dobowego raportu fiskalnego, delegacji, tabeli amortyzacyjnej, dokumentu wewnętrznego dotyczącego np. kosztów przebiegu pojazdu, kosztów obsługi bankowej, kosztów umownych, zrealizowanych różnic kursowych a także zbiorczy dokument księgowy np. wyciąg bankowy lub lista płac do 10 pozycji

Cena usługi obejmuje rozliczenie ZUS przedsiębiorcy, osób współpracujących , wspólników spółek osobowych oraz obsługę płac 3 zatrudnionych osób.

Cena usługi nie obejmuje obsługi kadrowej.

Obsługa płac powyżej 3 zatrudnionych osób oraz obsługa kadrowa:

Cena za 1 osobę zatrudnioną/m-c

Umowa cywilno-prawna                                bez ZUS                   z ZUS                                       

do 10 zatrudnionych                                            15 zł                      30 zł                                               

powyżej 10 zatrudnionych                                 10 zł                      25 zł

Umowa o pracę                                                 Płace                 Kadry                  Kadry i Płace
do 10 pracowników                                           30 zł                   20 zł                           40 zł
powyżej 10 pracowników                                25 zł                    15 zł                           30 zł

* Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT 

Przedstawione powyżej ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą usług kompleksowych świadczonych przez Per Procura Kancelaria Usług Księgowych na podstawie umów o stałej współpracy

 Cenny przykładowych usług dodatkowych

Kontrola dokumentacji księgowej (dla przedsiębiorców niekorzystających z usługi kompleksowej)                                                                                             za okres do 12 miesięcy ⇒  od 250 zł netto
Opracowanie polityki rachunkowości z zakładowym planem kont ⇒  od 600 zł netto
Korekta deklaracji podatkowej, ZUS, GUS na skutek błędu klienta ⇒  50 zł netto                                                                                                        Sporządzenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową ⇒  50 zł netto + opłata skarbowa
Potwierdzenie salda należności ⇒ 10 zł netto
PIT-11, PIT-8C dla klientów nieposiadających umowy na obsługę kadrową ⇒ 15 zł netto
Wysyłka deklaracji, potwierdzeń sald itp. listem poleconym ⇒  10 zł netto

Jeżeli podane informacje nie są dla Państwa wystarczające, prosimy wysłać zapytanie na nasz adres mailowy, biuro@perprocura-skawina.pl zamieszczając w nim następujące informacje:
• forma prawna: przedsiębiorca osoba fizyczna, spółka – rodzaj
• rodzaj prowadzonej działalności (np. produkcja, handel, usługi)
• ilość zatrudnionych pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenie / o dzieło)
• średnia liczba dokumentów w miesiącu (faktury sprzedaży / kosztowe)
• forma opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, podatek osób prawnych
• podatnik VAT, VAT UE; (czynny, zwolniony, nie podlega)
• inne informacje dotyczące specyfiki działalności – według uznania

Odpowiedź zawierającą kalkulację kosztów usługi dostosowaną do Państwa potrzeb przekażemy na Państwa adres mailowy najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych.