690 619 621

Home » Oferta

Oferta

T w o j e   p y t a n i a   z a m i e n i m y   w   o d p o w i e d z i  !

3d small people - Questions and Answers

Zakres usług:

Ewidencja ryczałtowa oraz księga przychodów i rozchodów – usługa kompleksowa: 

 • prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy (obsługa płac 3 pracowników bez dodatkowej opłaty)
 •  kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • informowanie klienta z dwudniowym wyprzedzeniem o terminach i kwotach podatków drogą mailową
 • sporządzanie miesięcznych wydruków z prowadzonych ewidencji zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzanie oraz przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • przygotowanie dokumentacji, udzielanie wyjaśnień w przypadku kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy u Zleceniodawcy
 • informowanie klienta drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach podatkowych które mają wpływ na rodzaj prowadzonej przez niego działalności
 • udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym oraz ZUS
 • zachowanie tajemnicy służbowej związanej z prowadzeniem księgi podatkowej

 

 Pełna księgowość – usługa kompleksowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy (obsługa płac dla 1 pracownika bez dodatkowej opłaty)
 • kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • informowanie klienta z dwudniowym wyprzedzeniem o terminach i kwotach podatków drogą mailową
 • sporządzanie wydruków zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • sporządzanie oraz przesyłanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami oraz przesyłanie stanów rozrachunków, co miesiąc drogą mailową
 • sporządzanie wyniku finansowego po każdym zamkniętym kwartale oraz każdorazowo na prośbę zleceniodawcy
 • informowanie klienta drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach podatkowych które mają wpływ na rodzaj prowadzonej przez niego działalności
 • udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • przygotowanie dokumentacji, udzielanie wyjaśnień w przypadku kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy u Zleceniodawcy
 • aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • zachowanie tajemnicy służbowej związanej z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

 

W ramach usług dodatkowych, wykonujemy między innymi:

 • opracowanie polityki rachunkowości z zakładowym planem kont
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań
 • sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretację indywidualną
 • sporządzenie potwierdzeń sald dla  odbiorców
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji PIT-11 pracowników
 • dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej
 • usługi ekspresowe
 • rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane VZM
 • rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą